روز: می 1, 2019

پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو زانوی هر انسانی تقریبا توسط چهار رباط اصلی به طور کامل پایدار می شود. هر کدام از این رباط ها اهمیت خاص خود را دارد. دو تا از این رباط ها در خارج زانو قرار دارند و دو رباط هم داخل زانو قرار دارند. در این مقاله در رابطه با یکی […]

ادامه مطلب